من هیچکدوم از حرفاتو نخوندم همه رو نخونده پاک کردم بازم بنویسی نخونده پاک میکنم 

تو هم دلت خواست حرفای منو نخونده پاک کن

کی به کیه .

این رفیق فرنگیمون که نیومده زد و برد حالا از کجا پیداش شد خیلی مهم نیس 

خروجیه فیسبوک بود ، خروجیه اینستا بود ؛

 بیخیال 

سعی کن فارسیشو فول کنی چون هیچ زبونی توی دنیا نمیتونه مث فارسی با قلبت بازی کنه 

 هیچ زبونی نیست که به باران بگه بارون و به دلت بشینه.  به هیچکس بگه هیشکی و تو کیف کنی . به نگاه بگه نیگا و تو لذت ببری 

هیچ زبونی نیست که بهت بگن دیوونه و تو بفهمی طرف بهت فحش نداده عاشقت بوده که بهت میگه دیوونه میگه لعنتی..!از ما که گذشت ولی اگه توی باقی زندگیت مسیرت به یه خل و چل گوش دراز مث من افتاد و ته قلبت قصد رفتن داشتی و بلیط توی جیبت بود و منتظر باد و بارون بودی که بری، آخه عزیز من تویی که با یه غوره سردیت میکنه با روح و روانش بازی نکن. بهش نگو دوستت دارم . زیر هیچ ستونی بغلش نکن . یه آهنگ که پخش میشه باهاش گریه نکن براش قر نده ، سگ چشاتو آزاد نکن پاچه میگیره کار خراب میشه. 


ببین لعنتی اینجا فرنگستون نیست که به طرف بگی دارلینگ ، بگی آی لاو یو ، بگی هانی...

چه میدونم ازین مزخرفات فرنگی

آخرشم یارو بهت بگه بای تو هم بگی هرجور راحتی و نه خانی اومده نه خانی رفته

اینجا سرزمینه شهرزاده اینجا آدمایی پیدا میشن هنوز که حرفشون حرفه . مث کوه پای حرفشون وامیسن. جون میدن و جوونمرگ میشن ولی پشت نمیکنن 

اینجا ایرونه، جایی که یهو یک مرد پیدا میشه که بلده "حضرت عشق" رو برات با جونش ترجمه کنه. 

میفهمی لعنتی؟