آدمها وقتی راضی و خوشحال اند مدام تعجب میکنند که چی شده بخت بصیرت به خرج داده و اون ها رو خوشبخت کرده.

اما وقتی ناراضی و بدحالند یکدفعه به نظرشون میاد بخت عجیب کورِ، کور و ابله و این کور و ابله‌ بودن بخت به نظرشون طبیعی هم میاد. از نظر آدمها بدیهی است که ناشادی و بدحالی امری طبیعی است. هیچ کس از این جهت تعجب نمی کنه.